Klimat, konspirationer, Zeitgeist och elen som alla vill åt

SvD nämner klimatmötet i Cancún i en notis om en man som fixar el till både hus och bil och elbolag – utan att få cred (betalt) för det från elbolaget.

Ang klimatmötet sammanfattar de så här:

Förenklat är två frågor centrala:

• Hur ska världen byta till rena och förnybara energikällor?

• Hur ska den nya energitekniken bli tillgänglig för fattiga länder?

Jag undrar om någon på Cancúnmötet sett Zeitgeistfilmerna?

Första filmens ljud har stängts ner i minst en version på youtube. Något om ett ljudklipp i den och upphovsrättigheter. TROR detta är rätt version. Zeitgeist – första filmen.

Zeitgeist Addendum.