iPhone är för fattiga

Jag känner att Affärsvärldens notis snuddar på att validera min egen spaning om varumärkesurvattning.